Elastiek raakt! Gratis Festival Elastiek Muziek Hilvarenbeek.

Huisregels

Alcohol- en Drugsbeleid

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Het is verboden op het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen, bij constatering hiervan heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang van het terrein te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie. Er vinden actieve controles plaats.
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Legitimatie

Op verzoek van de barmedewerkers en/of veiligheidsmedewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe kan toegang tot het festival worden ontzegd.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het festivalterrein verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd.

Laat vooral thuis:

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compactcamera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie). Wil je wel fotograferen met professionele apparatuur? Neem dan eerst even contact met de coordinator PR en communicatie via .(JavaScript must be enabled to view this email address) tav communicatie

Handel en promotie

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden. Zonder toestemming van de organisatie staan wij het niet toe dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom het festivalterrein en parkeerterrein. Wil je wel reclame maken? Stuur dan eerst even een mailtje naar .(JavaScript must be enabled to view this email address) t.a.v communicatie

Video-, foto- en geluidsopnamen

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

Eigen risico

Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. Stichting Elastiek evenals de medewerkers / vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.